Bc. Tatiana Hlinová

Diplomová práce

Finančné riadenie a zvyšovanie hodnoty podniku

Financial management and increasing the value of the company
Abstract:
HLINOVÁ, Tatiana, Bc. : Financial management and increasing the value of the company. [Diploma thesis]. Banking Institute University of Prague, Foreign University Banská Bystrica. Department of Economics, Pricing, Social Sciences and Law. Supervisor: Ing. Zuzana Voľanská, PhD. Year of defense: 2015. Number of pages 72. Diploma thesis entitled, ,,Financial management and increasing the value of the …více
Abstract:
HLINOVÁ, Tatiana, Bc. : Finančné riadenie a zvyšovanie hodnoty podniku.[Diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra ekonómie, oceňovania, spoločenských vied a práva. Vedúci práce: Ing. Zuzana Voľanská, PhD. Rok obhajoby: 2015. Počet strán 72. Diplomová práca pod názvom ,, Finančné riadenie a zvyšovanie hodnoty podniku “, sa venuje teoretickým …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Voľanská, PhD., prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.
  • Oponent: Ing. Veronika Littvová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance