Bc. Tereza Voleková

Bakalářská práce

Patogeny včel a jejich vliv na včelí imunitu

Honeybee pathogens and their influence on honey bee immunity
Abstract:
The objective of this thesis is to compile the present scientific knowledge about the currently most significant honey bee pathogens and their relationship with their host, western honey bee Apis mellifera. This globally widespread pollinator is threatened by the wide number of infectious bacteria, viruses, fungi, and parasites, in the last years drastically decimating both the wild and managed honey …více
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je zhrnutie aktuálnych vedeckých poznatkov o súčasne najdôležitejších včelích patogénoch a ich vzťahu so svojím hostiteľom, včelou medonosnou Apis mellifera. Tento globálne najrozšírenejší opeľovač je v posledných rokoch závažne ohrozovaný veľkým množstvom infekčných baktérií, vírusov, húb a parazitov, ktoré drasticky decimujú divoké aj človekom chované kolónie. Obranu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Stanislava Sladeček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta