Bc. Jiří Kůs

Diplomová práce

Ovlivnitelnost adolescentů v souvislosti s jejich sebehodnocením

Suggestibility of Adolescents in Context with their self-esteem
Anotace:
Prezentovaná studie vychází z nedávných výzkumů v oblasti implicitní sociální kognice a rozlišování explicitního a implicitního self-esteem. Byl proveden experiment se třemi skupinami adolescentů, kde první byla kontrolní a druhé dvě byly vystaveny persuazivnímu vlivu, každá jinému typu. V návaznosti na dvouprocesní model systematické a heuristické persuaze byla jedním typem expertní informace a druhým …více
Abstract:
The presented study is based on the recent research in the field of implicit social cognition which distinguishes the explicit self-esteem and the implicit self-esteem. Experiment was carried out with three groups of adolescents, the first one was the control one, and the other two were exposed to the persuasive influence, each group to a different type. In order to be in connection with the dual-process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií