Kateřina Hrebíčková

Bachelor's thesis

Vývoj a užití kriminalistické identifikace osob

Development and use of forensic identification of person
Anotácia:
Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj a užití kriminalistické identifikace osob. Nejdříve si popíšeme kriminalistickou identifikace v obecné rovině. Dále se věnujeme konkrétním metodám kriminalistické identifikace osob. U těchto jednotlivých metod je popsán jejich vývoj i s důležitými osobnostmi, ale i to, jak tyto jednotlivé metody využíváme. Na závěr si představíme konkrétní případ pátrání a uvedeme …viac
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the development and use of forensic identification of persons. First, we describe the forensic identification in general. Further, we focus on particular methods for forensic identification of individuals. We will describe the development of these various methods, and important people, but also the use of these different methods. In conclusion, we introduce a particular …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedúci: Mgr. Jitka Sekyrová
  • Oponent: JUDr. Dagmar Kopencová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní