Ing. Kateřina Borovičková

Bakalářská práce

Marketing malých a středních podniků

Marketing of middle size and small companies
Anotace:
V bakalářské práci jsem se zabývala marketingem malých a středních podniků. Nejprve jsem vymezila jejich definici, slabé a silné stránky, význam. Dále jsem se zaměřila na to, jak jsou malé a střední podniky podporovány ze strany Evropské unie a na co se zaměřují její projekty. Popsány jsou i způsoby financování ze strukturálních fondů. Ve stejné kapitole jsou zmíněny i české vládní organizace. Teoreticko …více
Abstract:
Bachelor work is dealing with marketing of middle size and small companies. First I circumscribe definitions of the middle size and small companies, their weaknesses and strengths, signification. Then I concentre on the European Union activities for the middle size and small companies, their support and plans. There are described also the ways of financing from structural funds of EU. In the same chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Monika Neumannová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní