Erika Effenberková

Bakalářská práce

Úloha Světové zdravotnické organizace v boji proti epidemii HIV/AIDS v rozvojovém světě

The Role of the World Health Organization on Fight against the epidemy HIV/AIDS in developing countries
Anotace:
Práce se zabývá Světovou zdravotnickou organizací, WHO při OSN a její úlohou, kterou hraje v boji proti epidemii HIV/AIDS. Řeší postavení WHO, její komparativní výhody ve zdravotnických otázkách a jakými konkrétními programy se v této otázce angažuje. Práce také ukazuje, proč je důležité se touto problematikou zabývat a jaké jsou dopady této epidemie.
Abstract:
The work concentrates on the World Health Organisation, WHO and the role it plays in fighting the HIV/AIDS epidemy. It discusses the postition of WHO, its advantages and specific programmes it initiates. The work also indicates the importance of studying the topic and consequences of the epidemy.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: Zuzana Stuchlíková
  • Oponent: Tereza Němečková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/16420