Mgr. Martina Kotlíková, Ph.D.

Diplomová práce

Pečeti brněnských augustiniánů, dominikánů, kartuziánů a premonstrátů na listinách od konce první třetiny 15. století do doby rušení klášterů Josefem II.

The seals of Augustinians, Dominicans, Carthusians and Premonstratensians of Brno on documents from the end of the first third of the 15th century to the time of abolition of monasteries by Joseph II
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 2. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2006
  • Vedoucí: PhDr. Karel Maráz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Pomocné vědy historické

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.