Bc. Martin Štesko

Bakalářská práce

Koncept "povery" v Japonsku obdobia Meidži: prípad hnutia Tenrikjó

Concept of „superstition“ in Japan of Meiji period: The case of Tenrikyo movement
Abstract:
When commodore Matthew C. Perry directed cannons of his ships at a city of Edo in 1853, it did not mean solely an attempt of the opening of Japan. It heralded a period of vast changes in the country. There had been political, social and religious adjustments of japanese surroundings under pressure of modernisation during following years of Meiji era (1868-1912) – even religious scene of Japan had not …více
Abstract:
Keď roku 1853 komodor Matthew C. Perry namieril delá svojich lodí na mesto Edo, neznamenalo to len pokus o otvorenie Japonska. Predznamenalo to aj dobu veľkých zmien v krajine. V nasledujúcich rokoch éry Meidži (1868-1912) dochádzalo k politickým, sociálnym a náboženským úpravám japonského prostredia pod tlakom modernizácie – tomuto procesu transformácie Japonska zo zväčša izolovanej feudálnej krajiny …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Religionistika

Práce na příbuzné téma