Zdeněk POLČÁK

Bakalářská práce

Alkohol a jeho vliv na děti

Alcohol and its influence on children
Anotace:
Zdraví a kvalita života mnoha mladých lidí jsou dnes užíváním alkoholu vážně ohroženy. Z hlediska veřejného zdraví zcela jednoznačně platí, že neexistuje žádný vědecký důkaz pro existenci bezpečného limitu spotřeby alkoholu a zvláště ne u dvou nejohroženějších skupin ? dětí a mladistvých. Mnoho dětí je obětí užívání alkoholu ze strany jiných lidí, především rodinných příslušníků, a jeho následků jako …více
Abstract:
Nowadays, health and life quality of young people are threatened by an alcohol usage. In an aspect of public health definitely applies that there are no scientific proofs for a safe limit of alcohol consumption, especially for two most endangered groups - children and teenagers. Many children are victims of alcohol consumption from other people, usually family members and their after-effects as family …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2010
Zveřejnit od: 9. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Osadník

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLČÁK, Zdeněk. Alkohol a jeho vliv na děti. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace