Karolína Kahounová

Bachelor's thesis

Podniková etika při řízení lidských zdrojů/Business ethics in human resources

Abstract:
Má bakalářská práce se zabývá problémem dodržování podnikové etiky při řízení lidských zdrojů ve společnosti, která je anonymizována právě z důvodu vybraného tématu. V teoretické části se zabývám základními pojmy, jako co je etika a jaký je rozdíl mezi etikou a morálkou. Co obnáší pojem řízení lidských zdrojů a co je cílem. V praktické části formou dotazníku řeším, zdali se podniková etika dodržuje …more
Abstract:
My bachelor thesis deals with the problem of respect for ethics in human resources management in a company that is anonymized precisely because of the chosen theme. In the theoretical part I deal with the basic concepts as ethics and the difference between ethics and morals. What is involved in the concept of human resource management and what is the aim. In the practical part I deal in the form of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2017

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty