Bc. Jiřina Šidlová

Bakalářská práce

Možnosti měření návratnosti investic do rozvoje lidského kapitálu v podniku

Possibilities of measuring the return of investment in human resources development
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vyhodnotit konkrétní vzdělávací program v podniku za pomocí k tomu vybrané metody hodnocení. Teoretická část práce se zabývá základními pojmy týkajícími se lidského kapitálu, jeho rozvoje, procesy vzdělávání v podniku. V druhé polovině teoretické části jsou pak popsány jednotlivé metody měření návratnosti investic do lidského kapitálu. Vybranou metodou k hodnocení vzdělávacího …více
Abstract:
The aim of this work was to evaluate the specific education program in the company using the selected method of assessment. The theoretical part deals with the basic concepts related to human capital, its development, educational processes in the company. In its second half, the theoretical part describes different methods of measuring return on investment in human capital. Chosen method of evaluating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta