Bc. Aneta Nezmeškalová

Diplomová práce

Syntéza peptidů s potenciální afinitou k cholesterolu a studium jejich vazebné afinity v modelu buněčné stěny obsahujícím cholesterol

Synthesis of peptides with potential cholesterol affinity and study of their binding affinity in cholesterol-containing cell wall model
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2020

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Magisterský studijní program:
Chemie a analýza potravin

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.