Mgr. Ivana Šplíchalová

Bakalářská práce

Virtuální rekonstrukční a restaurační postupy ve fyzické antropologii

Virtual Reconstruction Procedures in Physical Anthropology
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o tafonomii kosti a o jejích typech posmrtných narušení morfologie, o aplikaci moderních neinvazivních zobrazovacích metod, jako je například výpočetní tomografie nebo 3D skener v kontextu virtuálních rekonstrukčních a restauračních postupů v kosterní a forenzní antropologii a o samotných virtuálně rekonstrukčních či restauračních postupech, o jejich charakteristikách …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the taphonomy of bone and its type of postmortem disturbances, it deals with the application of modern noninvasive imaging methods - such as computed tomography or 3D scanner - in the context of virtual reconstruction and restoration procedures in physical and forensic anthropology and the thesis deals also with the virtual reconstruction and restoration procedures theirself …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Antropologie / Antropologie