Martina ŠOTKOVSKÁ

Bakalářská práce

Smrt dítěte ve světové literatuře pro děti a mládež

Death of a Child in the children's and youth literature
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám tématem smrti dítěte ve světové literatuře pro děti a mládež. Každé dítě je dříve či později konfrontováno se smrtí a způsob, jakým se o ní dozví, hraje rozhodující roli v jeho pozdějším životě. Jedním z vhodných způsobů, jak dítě s problematikou smrti seznámit, je literatura s existenciální tematikou. Proto ve své praktické části analyzuji zásadní momenty, v nichž …více
Abstract:
In my bachelor thesis I am focuses on death of a child in the children?s and youth literature. In every children?s life, there is one day, when children is confronted with the death and the way it find out is very important in his future life. One of the most appropriate ways to present death to children is literature with existential themes. That is why I am analyzing in my practical part the crucial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2016
Zveřejnit od: 5. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Marcela Hrdličková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠOTKOVSKÁ, Martina. Smrt dítěte ve světové literatuře pro děti a mládež. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta