Bc. Jana Maršíková

Bakalářská práce

Česká ilustrace v knihách pro děti a mládež (Tvorba Jana Kudláčka)

Czech illustrations in books for children and youth (Work of Jan Kudláček)
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tematikou české ilustrace v knihách pro děti a mládež, podrobněji potom dílem Jana Kudláčka. První část práce je teoretická, zaměřuje se na úlohu ilustrace v literatuře pro děti, vymezení oblastí, od kterých zasahuje, a objasnění základních pojmů. Zabývám se také otázkou přiměřenosti a srozumitelnosti obrázků v knihách, zda plní svou původní funkci, doplnění a osvětlení textu …více
Abstract:
Thesis itself focuses on the Czech illustrations in books for children and youth, then the work of Jan Kudláček. The first part is teoretical, it aims to describe the role of illustrations in literature for children, essential fields of illustrations and definitions of key words. The work deals with function, aesthetic effects and sutability of illustrations in children’s books. The second part is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění