Lukáš SVOBODA

Bakalářská práce

Odborná příprava základních složek IZS

Training essential components of the integrated rescue system
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje integrovanému záchrannému systému a jeho základním složkám. Protože je toto téma velice široké, je cílem teoretické části bakalářské práce především poukázat, proč vlastně tento systém spolupráce a koordinace základních složek integrovaného záchranného systému vznikl. Práce se také zabývá organizací jednotlivých základních složek integrovaného záchranného systému, zejména …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with Integrated Rescue System (abbreviated below as IRS) and its basic component parts. Because of an extensive topic, the aim of the theoretical part of this bachelor thesis is to show, why the system of cooperation and coordination of the IRS basic component parts was established. In addition, the organization of the IRS basic component parts from the point of view of specialized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Richard Franc

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVOBODA, Lukáš. Odborná příprava základních složek IZS. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta