Theses 

Pražská varhanická škola – Jan Steyer

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta AMU

Magisterský studijní program / obor:
Hudební umění / Varhany

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Jan Steyer

Diplomová práce

Pražská varhanická škola

Prague organ school

Anotace: Tato práce zabývající se Pražskou varhanickou školou se snaží svému čtenáři předložit přehledný popis tohoto důležitého českého hudebního ústavu 19.století. Zároveň si klade za úkol alespoň částečně doplnit chybějící mezery v odborné hudební literatuře zabývající se tímto tématem. I přes snahu o ucelený obraz se tedy spíše zaměřuje na fakta méně známá, či obtížněji dohledatelná. Z těchto důvodů se tato práce úmyslně nevěnuje světově proslulým osobnostem českého hudebního života, jejichž jméno je sice s Varhanickou školou spojeno, ale o nichž bylo napsáno již mnoho jiné literatury a tudíž není problémem tyto informace vyhledat jinde. Vzhledem k omezenému rozsahu se tato práce také nedá označit za naprosto vyčerpávající a zájemcům o podrobnější znalosti stran této problematiky spíše nabízí jakýsi rámcový přehled vhodný k dalšímu bližšímu výzkumu.

Abstract: This work focuses on the Prague organ school and presents an overall information about this important czech musical educational institution of the 19 th century. Also this work sets itself a task to provide missing data that can not be found in the specialized musical literature dealing with this topic. Despite the effort to offer a global overview of this topic the work focuses mainly on the facts that are less known or are more difficult to find in the informational sources. For this reasons this work intentionally does not deal with world-famous personalities of the czech musical life, whose names are associated with the school but who are well described and dealt with in multiple publications and therefore it is not a problem to find this information. Regarding its limited extent this work must not be thought of as a completely exhausting, but rather as an overall insight to this problem, its details can represent targets for further closer investigation for those readers who would be interested.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: Josef Popelka
  • Oponent: Jan Hora

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e);
In the license agreement the author has granted the following: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e);

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 10. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Hudební fakulta AMU. Knihovna

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 11. 2018 17:43, 46. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz