Bc. Martin Kubeš

Master's thesis

Magnetická susceptibilita granitoidních hornin východní části brněnského masivu a její příčiny.

Magnetic susceptibility of the granites from the eastern part of the Brno batholith
Anotácia:
Cílem diplomové práce bylo objasnit vysokou magnetickou susceptibilitu granitoidních hornin východní zóny brněnského batolitu. Susceptibilita extrémně magnetických hornin přesahuje 5 x 10-3 jednotek SI, zatímco slabě magnetické granity vykazují nižší susceptibilitu. Zvýšený obsah Fe-Ti oxidů v granitoidech může být výsledkem geneze hornin, nebo mohl být zapříčiněn metasomatickou alterací. Pro správnou …viac
Abstract:
The objective of this thesis was to clarify the high magnetic susceptibility of granitic rocks from the eastern zone of the Brno batholith. The extremely magnetic rocks have susceptibillity above 5 x 10-3 SI units, whereas the low magnetic granites are lower. The increased contents of Fe-Ti oxides in granitoids is either the result of the genesis of rocks, or influenced by the metasomatic alteration …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2017
  • Vedúci: doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta