Mgr. Vlasta Foltová

Master's thesis

Region Novojičínska a jeho zařazení do školního vzdělávacího programu na 1. stupni základní školy

The Region of Nový Jičín and its Incorporation in School Education Programme at Primary Schools
Abstract:
Práce je zaměřena na region Novojičínska a jeho zařazení do školního vzdělávacího programu na 1. stupni základní školy. V teoretické části je formulována geografická charakteristika tohoto území včetně přírodních i socioekonomických poměrů. V další části jsou potom navrženy možnosti zařazení této problematiky do jednotlivých částí školního vzdělávacího programu a navrženo využití metod a forem práce …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on the region of Nový Jičín and its incorporation in the School Education Programme at primary schools. The theoretical part deals with the characteristics of this region from the geographical point of view including its natural and socio-economical conditions. In the next chapter, the possibilities of incorporating this issue into the individual parts of the School Education …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 6. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2008
  • Supervisor: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta