Leoš BEZKOČKA

Bakalářská práce

Politická ideologie: Český liberalismus po roce 1993

Political Ideology: Czech Liberalism after 1993
Anotace:
Práce pojednává o politické ideologii českého liberalismu po roce 1993. Jádrem textu je debata o privatizaci, v rámci níž hledáme specifické rysy devadesátých let. Na ideologické bázi dvou liberálních klíčových stran ODA resp. ODS ukazujeme ideologický kontext tranzice k demokracii, pluralitní společnosti a zejména přechodu k volnému trhu a soukromému vlastnictví. V teoretické rovině se dotýkáme pojmu …více
Abstract:
The present thesis introduces a political ideology Czech liberalism after 1993. The core of the text is a debate about privatization, we are looking for specific features in the Czech liberalism in the 1990's. The ideological base of two key liberal parties ODA and ODS shows the ideological context of transition to democracy, a pluralistic society and especially the transition to the free market and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Petra Lupták Burzová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BEZKOČKA, Leoš. Politická ideologie: Český liberalismus po roce 1993. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie

Práce na příbuzné téma