Aneta Hlavsová

Disertační práce

Barack Obama´s Doctrine and His Approach towards Iran: Did Obama Act as a Wilsonian of the 21st Century?

Barack Obama´s Doctrine and His Approach Towards Iran: Did Obama Act as a Wilsonian of the 21st Century?
Anotace:
Hlavním cílem této dizertační práce je analyzovat, nakolik Barack Obama ve své zahraničněpolitické doktríně a v přístupu k Íránu jednal jako wilsonista. Dizertace proti sobě klade rétoriku a skutečné zahraničněpolitické kroky 44. prezidenta Spojených států amerických a cílí na zodpovězení dvou hlavních výzkumných otázek:1. Do jaké míry splňuje zahraniční politika Baracka Obamy kritéria wilsonismu 21 …více
Abstract:
The dissertation´s main goal is to analyze to what degree Barack Obama acted as a Wilsonian in his overall foreign policy doctrine and specifically towards Iran. Through contrasting the 44th US president´s rhetoric and his actual foreign policy steps on certain topics, the dissertation aims to answer two central research questions:1. To what extent does Barack Obama´s foreign policy satisfy the criteria …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: Jan Eichler
  • Oponent: Radka Druláková, Karel Lacina

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79748