Bc. Vít OLBERT

Diplomová práce

Realizace rekurzivních metod identifikace v prostředí MATLAB&SIMULINK

Realization recursive identification methods in MATLAB&SIMULINK environment
Anotace:
Cílem této práce je vytvoření uživatelské knihovny rekurzivních identifikačních metod pro odhad parametrů lineárních dynamických modelů, v programovém vývojovém prostředí MATLAB&SIMULINK. Teoretická část popisuje typy modelů, jednotlivé rekurzivní identifikační algoritmy a typy zapomínání implementované v knihovně. Praktická část je zaměřena na vlastní vytvoření knihovny. Knihovna v současné době obsahuje …více
Abstract:
The aim of this work is to create library of recursive identification method for recursive estimation parameters of linear dynamics models in MATLAB&SIMULINK environment. The theoretic part describes type of models, individual recursive identification algorithms and forgetting factors implemented in library. The practical part is focused on creation library process. The library at present includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2006
Identifikátor: 3867

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2006
  • Vedoucí: Ing. Petr Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OLBERT, Vít. Realizace rekurzivních metod identifikace v prostředí MATLAB&SIMULINK. Zlín, 2006. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 26. 05. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika