Anna Rauschová

Bachelor's thesis

Jarmila Kröschlová a Eliška Bláhová

Jarmila Kröschlová and Eliška Bláhová

Anotácia:
V mé bakalářské práci jsem se zabývala dvěma osobnostmi českého tance, Jarmilou Kröschlovou, tanečnicí, pedagožkou a choreografkou působící převážně v Praze, a Eliškou Bláhovou, pedagožkou působící v Brně. Zaměřila jsem se na pojetí a principy jejich tanečních a pohybových metod, které byly vytvořeny na základě studia pohybové a rytmické metody Émila Jaques-Dalcroze a které byly dále rozváděny a zdokonalovány …viac
Abstract:
In my bachelor thesis, I am writing about two personalities of the Czech dance scene, Jarmila Kröschlová, dancer, teacher and choreographer who was working mostly in Prague, and Eliška Bláhová, a teacher working mostly in Brno. I have focused on the leading principles of their respective methods of dance and movement, that they have based on the study of the method of rhythm and movement of Émile Jaques …viac
 

Kľúčové slová

tanec

Kľúčové slová

taneční pedagogika

Kľúčové slová

choreografie

Kľúčové slová

Jaques-Dalcroze Émile 1865-1950

Kľúčové slová

Kröschlová Jarmila 1893-1983

Kľúčové slová

Bláhová Eliška 1884-1966

Kľúčové slová

taneční osobnosti
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedúci: Dorota GREMLICOVÁ
  • Oponent: Libuše OVSOVÁ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 7. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna