Květoslava POKORNÁ

Diplomová práce

Využití projektového vyučování na 1. stupni ZŠ Usage of project school teaching at primary schools

Usage of project school teaching at primary schools
Anotace:
Diplomová práce ?Projektové vyučování na 1. stupni ZŠ? se zabývá problematikou projektů a jejich využitím při přímé práci s žáky na 1. stupni ZŠ.
Abstract:
Diploma thesis ?The project teaching in the 1st level of elementary school ? deals with problems of projects and their using by direct work with children in the 1st level of elementary school.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 11. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POKORNÁ, Květoslava. Využití projektového vyučování na 1. stupni ZŠ Usage of project school teaching at primary schools. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta