Bc. Andrea Blašková

Master's thesis

Financovanie MSP rizikovým kapitálom

Financing of small and medium enterprises venture capital.
Abstract:
The thesis deals with the characteristics and possibilities for financing small and medium enterpriese (SME) alternative sources – venture capital. The firs chapter focuses on defining the business objective, to determine the nature of SME and funding methods in the theory. The second chapter defines the concept of venture capital, discusses different types of venture capital, criteria and options …more
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá charakteristikou a možnosťami financovania malých a stredných podnikov (MSP) alternatívnymi zdrojmi - rizikovým kapitálom. Prvá kapitola je zameraná na definovanie cieľa podnikateľskej činnosti, na vymedzenie podstaty malých a stredných podnikov a spôsoby ich financovania v teoretickej rovine. Druhá kapitola definuje pojem rizikový kapitál, rozoberá jednotlivé typy rizikového …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2012
  • Supervisor: Doc. Ing. Elena Fetisovova, CSc.
  • Reader: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK