Mgr. Anna Horníková

Bakalářská práce

Transkripce versus originální kompozice pro zobcovou flétnu v tiscích Johna Walshe

Transcription versus original recorder composition in John Walsh prints
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá kategorizací publikovaného repertoáru pro zobcovou flétnu vydavatelem Johnem Walshem. Věnuje se životu a vydavatelské práci Johna Walshe a terminologii zobcové flétny podle velikosti a ladění. Stěžejní cíl práce je rozdělení vydaných skladeb podle toho, zda se jedná o autentický repertoár buď vydaný primárně pro zobcovou flétnu, nebo vydaný pro jiné nástroje a zobcovou …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the categorization of the published repertoire for recorder by John Walsh and focuses on John Walsh's life and publishing and recorder terminology by size and tuning. The main goal of the thesis is to split the released compositions according to whether it is an authentic repertoire either released primarily for recorder or released for other instruments and recorder …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta