Mgr. Pavel Piler, Ph.D.

Disertační práce

Expozomové kohortové studie těhotenství a dětství a jejich význam pro poznání zdravotních účinků chemické expozice

Exposome birth cohort studies and their importance for understanding chemical exposures and related health outcomes
Anotace:
Prospektivní dlouhodobé kohortové studie těhotenství a dětství jsou vhodným nástrojem pro hledání kauzalit mezi expozicí environmentálními faktory a vznikem chronických onemocnění neznámé etiologie. Nově je diskutován koncept exposome, který zahrnuje nejen expozici znečištění, ale také další faktory jako psychosociální stres, strava, fyzická aktivita, disbalance střevní mikroflóry apod. Cílem této …více
Abstract:
Prospective longitudinal birth cohort studies provide an important tool enabling to investigate the associations between exposure to various environmental risk factors and incidence of a particular disease with unknown aetiology. Exposome is a newly discussed concept, which includes not only pollutant exposures but other factors like psychosocial stress, diet, physical activity and microbiome. The …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc., prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biologie (čtyřleté) / Ekotoxikologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.