Bc. Pavlína Livňanská

Bakalářská práce

Prevence a intervence žáků v riziku poruch chování v Rakousku a České republice – komparační studie

Prevention und intervention by pupils in the risk of behavioral disorder in Austria and Czech Republic – comparative study
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analýza systému prevence a intervence poruch chování na základních školách v Rakousku a jeho komparace se systémem v České republice. Práce se zabývá nejprve legislativním vymezením vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, konkrétně žáky s poruchami chování. Druhá část se soustředí na význam vzdělávání pro budoucí život žáků s odkazem na problematiku poruch …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is the analysis of the system of prevention and intervention behavioral disorder on the primary schools in Austria and its comparison with the system in the Czech Republic. The work is concerned at first with the legislative limitation of education pupils with special educational need, especially with pupils with behavioral disorder. Second part focuses on the significance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petra Röderová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika