Theses 

Cestovný ruch v Národnom parku Slovenský raj – Bc. et Bc. Monika Čúzyová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. et Bc. Monika Čúzyová

Bakalářská práce

Cestovný ruch v Národnom parku Slovenský raj

Tourism in Slovenský raj National Park

Abstract: The goal of the submitted thesis "Tourism in the National Park Slovak Paradise" is to evaluate tourism in the territory. The first part is focused on protected areas, their history and current status in the USA, Europe and Slovakia. The second part presents the Slovak Paradise itself, its prerequisites for tourism and describes it within the context of Destination Management. Furthermore, the demand of tourism in the National Park and an analysis of satisfaction of its services have been defined, through which the features of a typical visitor during the winter season have been illustrated.

Abstract: Predmetom bakalárskej práce „Cestovný ruch v Národnom parku Slovenský raj“ je zhodnotenie cestovného ruchu v danom území. Prvá časť je zameraná na chránené územia, ich históriu a súčasný stav v USA, Európe a na Slovensku. Ďalšia časť predstavuje samotný Slovenský raj, jeho predpoklady cestovného ruchu a približuje ho v kontexte destinačného managementu. Ďalej je definovaný dopyt po cestovnom ruchu v národnom parku a analýza spokojnosti so službami v ňom, čím je priblížený typický návštevník počas zimnej sezóny.

Klíčová slova: chránené územie, národný park, cestovný ruch, Slovenský raj, protected area, national park, tourism, Slovak paradise

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Veronika Šranková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 20:12, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz