Bc. Marcela DOLEŽALOVÁ

Diplomová práce

Studium variability DNA v gametách hemiklonálně se rozmnožujících hybridních samců vodních skokanů rodu Pelophylax s využitím mikrosatelitových markerů

Study of DNA variation in gametes of hemiclonally reproducing water frog hybrid males (genus Pelophylax) using microsatellite markers
Anotace:
Většina známých asexuálních organismů je zároveň unisexuální a jejich populace jsou zastoupeny výhradně samicemi. Naproti tomu skokan zelený (Pelophylax esculentus, RL), mezidruhový hybrid skokana skřehotavého (P. ridibundus, RR) a skokana krátkonohého (P. lessonae, LL) vytváří populace složené z jedinců obou pohlaví. V povodí řeky Odry byly dokonce popsány hybridní linie reprezentované výhradně samci …více
Abstract:
The most of known asexual organisms are simultaneously unisexual and their populations consist exclusively of females. In contrast, the edible frog (Pelohylax esculentus, RL), an interspecific hybrid between the lake frog (P. ridibundus, RR) and the pool frog (P. lessonae, LL), forms populations composed of individuals of both sexes. From the Odra river drainage, were described hybrid lineages which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
Zveřejnit od: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOLEŽALOVÁ, Marcela. Studium variability DNA v gametách hemiklonálně se rozmnožujících hybridních samců vodních skokanů rodu Pelophylax s využitím mikrosatelitových markerů. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Systematická biologie a ekologie

Práce na příbuzné téma