Bc. Marcela DOLEŽALOVÁ

Master's thesis

Studium variability DNA v gametách hemiklonálně se rozmnožujících hybridních samců vodních skokanů rodu Pelophylax s využitím mikrosatelitových markerů

Study of DNA variation in gametes of hemiclonally reproducing water frog hybrid males (genus Pelophylax) using microsatellite markers
Abstract:
Většina známých asexuálních organismů je zároveň unisexuální a jejich populace jsou zastoupeny výhradně samicemi. Naproti tomu skokan zelený (Pelophylax esculentus, RL), mezidruhový hybrid skokana skřehotavého (P. ridibundus, RR) a skokana krátkonohého (P. lessonae, LL) vytváří populace složené z jedinců obou pohlaví. V povodí řeky Odry byly dokonce popsány hybridní linie reprezentované výhradně samci …more
Abstract:
The most of known asexual organisms are simultaneously unisexual and their populations consist exclusively of females. In contrast, the edible frog (Pelohylax esculentus, RL), an interspecific hybrid between the lake frog (P. ridibundus, RR) and the pool frog (P. lessonae, LL), forms populations composed of individuals of both sexes. From the Odra river drainage, were described hybrid lineages which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2015
Accessible from:: 27. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 5. 2015
  • Supervisor: RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DOLEŽALOVÁ, Marcela. Studium variability DNA v gametách hemiklonálně se rozmnožujících hybridních samců vodních skokanů rodu Pelophylax s využitím mikrosatelitových markerů. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Master programme / field:
Biology / Systematic Biology and Ecology