Bc. Martin Tomaštík

Diplomová práce

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí

Environmental Impact Assessment
Anotace:
Tato práce se zabývá harmonizací procesu EIA a jejím odrazem v české právní úpravě. Hlavním cílem práce je nalézt problematické oblasti v harmonizaci procesu EIA a ty následně využít při analýze problémů s harmonizací procesu EIA v české právní úpravě. Práce je rozdělena do tří částí. První část je věnovaná harmonizaci procesu EIA. Pomocí metody analýzy judikatury Soudního dvora jsou hledány problematické …více
Abstract:
The thesis deals with harmonization of EIA process and its reflection in the Czech legal regulation. The main task of this thesis is to find the problematic parts in the harmonization of EIA process and use them in analysis of difficulties with harmonization of EIA process in Czech legal regulation. This thesis is divided into three parts. The first part focuses on the harmonization of EIA process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta