Bc. Vojtěch Liška

Diplomová práce

Pohyb klasické struny

Classical string motion
Anotace:
V této diplomové práci se věnujeme pohybu klasické relativistické struny v zakřiveném časoprostoru. Nejprve předkládáme nástroje potřebné pro odvození a zjednodušení pohybových rovnic struny v zakřiveném časoprostoru. Dále tyto nástroje používáme pro hledání pohybu strun v plochém prostoru, rozpínajícím se vesmíru a také v časoprostoru s pozadím gravitačních vln. Stručně studujeme struny v plochém …více
Abstract:
In this thesis we study the motion of a classical relativistic string in curved spacetime. We develop tools for acquiring and simplifying the equations of motion of a string in a general curved spacetime. Furthermore, we apply these tools in finding the motion of strings in flat spacetime, expanding universe and gravitational wave background. We study the strings in flat spacetime only briefly, mostly …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. Rikard von Unge, Ph.D.
  • Oponent: M.Sc. Jörgen Linus Wulff, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta