Mgr. Radovan Hrubý

Diplomová práce

Proces formování smlouvy a předsmluvní odpovědnost z pohledu mezinárodního práva soukromého

The formation of the contract and the precontractual liability from the point of view of the international private law
Anotace:
Cílem práce je definovat jednotlivé fáze negociace mezinárodních obchodních smluv. Dále popsat uplatnění a vývoj institutu předsmluvní odpovědnosti. Nakonec se zabývám otázkou využití právní úpravy obchodníky.
Abstract:
The thesis is describing particular phases of contract negotiation, which is important for the precontractual liability. The choice of law by international businessmen is treated at the end.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2008
  • Vedoucí: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta