Katarína Germanová

Bachelor's thesis

Srovnání účetních výkazůí v ČR a SR, porovnání vybraných společností v ČR a SR za pomoci finanční analýzy

Comparison of levels of reporting in the CR and SR, a comparison of selected companies in the CR and SR with the help of financial analysis.
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je srovnat jednotlivé vybrané výkazy účetní závěrky mezi Českou a Slovenskou republikou, poukázat na odlišnosti ve formální i v obsahové stránce a na příkladě slovenského a českého podniku zhodnotit finanční zdraví podniků za pomoci vybraných ukazatelů z finanční analýzy. Práce je rozdělená do tří kapitol. První se věnuje základní charakteristice jednotlivých výkazů a popisuje …viac
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to compare the selected financial statements between the Czech and Slovak Republic, to identify differences in form and content and also on the example of Slovak and Czech companies evaluate the financial health of companies with _ selected indicators from financial analysis. The work is divided into three chapters. The first deals with basic characteristics of individual …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedúci: Jana Singerová
  • Oponent: Jana Skálová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32630