Theses 

Analysis of Potential Benefits of Using Gamification in English Learning in a High-school Educational Context – Mgr. Johana Ringelová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Johana Ringelová

Diplomová práce

Analysis of Potential Benefits of Using Gamification in English Learning in a High-school Educational Context

Analysis of Potential Benefits of Using Gamification in English Learning in a High-school Educational Context

Anotace: Tato magisterská práce se zabývá konceptem gamifikace a možností jeho uplatnění ve výuce jazyků. K tomuto účelu byl vytvořen třítýdenní experiment obsahující dvě skupiny studentů. První skupina používá on-line výukový program pro výuku angličtiny English Me a k tomu gamifikovaný program Habitica, do něhož si studenti mohou zaznamenávat své úspěšně dokončené úkoly z English Me a být za ně zde odměněni. Druhá skupina používá pouze English Me. Hypotéza práce zní, že skupina používající kromě English Me i Habitiku bude pracovat v EM více než druhá skupina a bude k tomu motivována právě Habitikou.

Abstract: This Master’s Thesis looks into the gamification concept and into the possibilities of its utilization in language learning. For this purpose a three-week experiment has been designed in which there are two groups of students. First group uses an English learning program English Me for learning English and simultaneously the gamified program Habitica, where students can put their successfully completed tasks from EM and be rewarded for them. Group 2 uses only English Me. The hypothesis of the thesis states that the group using English Me and Habitica will work in EM more than the other group and they will be motivated to do so thanks to Habitica.

Keywords: gamification, gamification in education, language learning, e-learning, CALL

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Linda Nepivodová
  • Oponent: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 18:22, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz