Michaela SVOBODOVÁ

Bakalářská práce

Consequences of the Great Wall Street Crash of 1929: The American and European Policies

Consequences of the Great Wall Street Crash of 1929: The American and European Policies
Abstract:
This bachelor thesis deals with the consequences of the Great Wall Street Crash of 1929 in America and Europe, with particular emphasis on Germany. The thesis commences by setting an introduction to the course of the Stock Market Crash, followed by a discussion of the solutions to the crises in America and Europe, with specific emphasis on Germany. Foremost, the approaches of both countries, America …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá dopady krachu na americké burze v roce 1929 v Americe a Evropě, konkrétně v Německu. V úvodu práce je představen průběh krachu na americké burze, dále je popsána krize a její řešení v Americe i v Evropě (Německu). Závěrem práce jsou porovnány způsoby jakým obě strany k problému přistupovaly. Na jedné straně je popsán demokratický postoj Ameriky, představení tzv. ?Nového Údělu …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2011
Zveřejnit od: 30. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Andrea Holešová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVOBODOVÁ, Michaela. Consequences of the Great Wall Street Crash of 1929: The American and European Policies. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.5.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 5. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta