Bc. Jakub Maňák

Diplomová práce

Aplikace CertiChain - využití technologie blockchain pro podepisování dat

CertiChain Application - Using Blockchain Technology for Data Signing
Anotace:
DP se zabývá problematikou digitálních podpisů v kombinaci s použitím technologie Bloc-kchain. V teoretické části je rozepsána problematika digitálních podpisů, certifikátů a tech-nologie blockchain. V praktické části je nejprve navržena vlastní aplikace CertiChain na vytváření a ověřování digitálních podpisů, kdy při procesu vytváření a ověřování je využí-ván i systém blockchain. Praktická část se …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of digital signatures in combination with the use of Blockchain technology. The theoretical part describes issues of digital signatures, certifica-tes, and blockchain technology. In the practical part, the CertiChain application is first de-signed for the creation and verification of digital signatures, where the blockchain system is also used when creating and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Žáček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Maňák, Jakub. Aplikace CertiChain - využití technologie blockchain pro podepisování dat . Zlín, 2022. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační technologie / Softwarové inženýrství

Práce na příbuzné téma