Bc. Alice Hájková

Bakalářská práce

Skladatel a textař Tobias Sammet. Specifičnost a kontexty heavymetalové tvorby.

Composer and lyricist Tobias Sammet. Specificity and contects of heavy metal creation.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá hudební a textařskou tvorbou skladatele Tobiase Sammeta. První část práce je věnována zasazení autorovy umělecké činnosti do kontextu heavymetalové hudby, stručné charakteristice evropského power metalového subžánru, a v neposlední řadě pak nastínění fenoménu rockové opery. Hlavní část práce mapuje umělcovu tvorbu, přičemž se snaží postihnout vývoj umělcovy skladatelské …více
Abstract:
This bachelor thesis is concerning the composing and lyrical creation of a composer Tobias Sammet. The first part of the thesis is dedicated to put the author's artistic activity in the context of heavymetal music, a brief characteristic of european power metal subgenre and last but not least, outline the phenomenon of rock opera. The main part of the thesis maps the creation of the artist while trying …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Aleš Opekar, CSc.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jiří Bernkopf

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.