Bc. Kateřina Dolejšová

Bakalářská práce

Situační analýza plzeňské pobočky CK Alexandria, spol. s r.o.

Situation analysis of Pilsen branch of Alexandria, spol. s r.o.
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Situační analýza plzeňské pobočky CK Alexandria, spol. s r. o.“ je charakteristika cestovní kanceláře Alexandria a jejích největších konkurentů. Cílem práce je vytvoření návrhů optimalizace marketingového mixu vybrané společnosti na základě situační analýzy a za pomocí této analýzy navrhnutí vlastního doporučení pro zlepšení této CK v dané oblasti. Obsah práce je členěn …více
Abstract:
The subject of the Bachelor's Dissertation „Situation analysis of Pilsen branch of Alexandria, spol. s r. o.“ is the characteristic tour operator of Alexandria spol. s r. o. and their largest competitors. The aim of the thesis is to create suggestion for optimization of the marketing mix of selected company based on situational analysis and with this analysis, to propose own recommendations for improving …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/hv11l/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2018
  • Vedoucí: Ing. Štěpán Chalupa
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingové komunikace ve službách (studium pro absolventy VOŠ)