Bc. Kateřina Dolejšová

Bachelor's thesis

Situační analýza plzeňské pobočky CK Alexandria, spol. s r.o.

Situation analysis of Pilsen branch of Alexandria, spol. s r.o.
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Situační analýza plzeňské pobočky CK Alexandria, spol. s r. o.“ je charakteristika cestovní kanceláře Alexandria a jejích největších konkurentů. Cílem práce je vytvoření návrhů optimalizace marketingového mixu vybrané společnosti na základě situační analýzy a za pomocí této analýzy navrhnutí vlastního doporučení pro zlepšení této CK v dané oblasti. Obsah práce je členěn …more
Abstract:
The subject of the Bachelor's Dissertation „Situation analysis of Pilsen branch of Alexandria, spol. s r. o.“ is the characteristic tour operator of Alexandria spol. s r. o. and their largest competitors. The aim of the thesis is to create suggestion for optimization of the marketing mix of selected company based on situational analysis and with this analysis, to propose own recommendations for improving …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 6. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2018
  • Supervisor: Ing. Štěpán Chalupa
  • Reader: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication in the Service Industry (Study in Czech)