Kateřina Velichová

Bakalářská práce

Svobodný přístup k informacím ve vztahu k veřejné správě

Free access to information in relation to public administration
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá svobodným přístupem k informacím ve vztahu k veřejné správě se zaměřením na městské úřady. Teoretická část je věnována vymezení základních pojmů, právnímu rámci dané problematiky a především procesním postupům při uplatňování práva na informace. Praktická část zkoumá přístup vybraných městských úřadů k poskytování informací.
Abstract:
The bachelor thesis deals with free access to information in relation to public administration with a focus on municipal authorities. The theoretical part is devoted to the definition of basic concepts, the legal framework of the issue and, above all, the procedural procedures for the application of the right to information. The practical part examines the approach for selected municipal authorities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS