Zdenka Hrušková, DiS.

Bakalářská práce

Posouzení rizik měkkých cílů

Risk Assessment of Soft Targets
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou ohrožení vybraného měkkého cíle - mateřská škola. V práci je uvedena analýza zabezpečení budovy před útokem na měkký cíl. Při vypracování byla použita analýza What - if, která vychází se strukturovaného rozhovoru v návaznosti na analýzu kontrolního seznamu. Pro zhodnocení rizika byla použita matice rizika.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the analysis of the threat of selected soft target - kindergar-ten. The thesis analyzes the security of the building against the attack on the soft target. What - if analysis was used in the elaboration of the structured interview following the analysis of the checklist. A risk matrix was used to assess the risk.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Slavomíra Vargová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hrušková, Zdenka. Posouzení rizik měkkých cílů. Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Ovládání rizik