Kristýna ŠVECOVÁ

Bakalářská práce

Analýza pracovních podmínek a BOZP v laboratoři 5D obrábění

Analysis of working conditions and health and safety in the 5D machining laboratory
Anotace:
Práce je zaměřena na analýzu pracovních podmínek a BOZP v laboratoři 5osého obrábění. Obsahuje popis současného stavu pracovních podmínek v laboratoři, měření vybraných veličin pracovního prostředí a návrh nápravných opatření pro zlepšení pohody při práci.
Abstract:
The paper is focused on the analysis of working conditions and occupational health and safety in the 5D machining laboratory. It contains description of the current state of working conditions in the laboratory, measurement of selected variables in the working environment and it proposes corrective actions to improve well-being at work.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Václava Pokorná

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVECOVÁ, Kristýna. Analýza pracovních podmínek a BOZP v laboratoři 5D obrábění. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Zabezpečování jakosti