Kristýna ŠVECOVÁ

Bachelor's thesis

Analýza pracovních podmínek a BOZP v laboratoři 5D obrábění

Analysis of working conditions and health and safety in the 5D machining laboratory
Abstract:
Práce je zaměřena na analýzu pracovních podmínek a BOZP v laboratoři 5osého obrábění. Obsahuje popis současného stavu pracovních podmínek v laboratoři, měření vybraných veličin pracovního prostředí a návrh nápravných opatření pro zlepšení pohody při práci.
Abstract:
The paper is focused on the analysis of working conditions and occupational health and safety in the 5D machining laboratory. It contains description of the current state of working conditions in the laboratory, measurement of selected variables in the working environment and it proposes corrective actions to improve well-being at work.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Václava Pokorná

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠVECOVÁ, Kristýna. Analýza pracovních podmínek a BOZP v laboratoři 5D obrábění. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/