Bc. Andrea Bennani

Diplomová práce

Fenomén DUŠE K analýza a realizace besedního pořadu jako divadelního formátu

The DUŠE K Phenomenon Talk shows as a theatrical format in theory and practice
Anotace:
Diplomová práce se zabývá besedním pořadem s názvem Duše K – alternativním pořadem, který svou tematikou vyvrací zkreslený a zjednodušený pohled konzumní společnosti na alternativní praktiky. V teoretické části jsou uvedeny dílčí kapitoly mající vliv na jeho koncept a rovněž na uskutečnění vzniku tohoto formátu, jenž se z původní rozhlasové podoby přenesl na divadelní prkna. Práce se soustřeďuje i …více
Abstract:
The diploma thesis deals with a talk show Duše K (Soul K) – the alternative programme which denies a distorted and simplified view of a consumer society at alternative ways. The theoretical part provides component chapters that influence its concept as well as creation of this format which was transferred from an original radio programme on a theatre stage. The thesis is focused on the moderator of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Valentová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře