Magda Koblihová, DiS.

Bakalářská práce

Změny v sociální práci při zprostředkování náhradní rodinné péče v kontextu legislativních změn po roce 2013

The changes in social work arranging foster care in the context of legislative changes after 2013
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou změn v sociální práci při zprostředkování náhradní rodinné péče po novelizaci zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů od 1. ledna 2013 a to na pracovišti Magistrátu města Brna. Hlavní kapitoly popisují základní pojmy náhradní rodinné péče a především činnost sociálních pracovníků před a po novelizaci zákona od ledna …více
Abstract:
The thesis discusses the issue of changes in the sphere of social work which deals with the arrangement of foster care. These changes came into force on January 1, 2013, at Brno City Municipality as the amendment to Act No. 359/1999 Coll. on the Social and Legal Protection of Children. The main chapters introduce the basic foster care terminology, with a special attention given to activity of social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014
Zveřejnit od: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Renata Oralová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Koblihová, Magda. Změny v sociální práci při zprostředkování náhradní rodinné péče v kontextu legislativních změn po roce 2013. Brno, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe