Hana ZAJÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces v péči o pacienta po transplantaci ledvin

Nursing Process in Care of Patient after Kidney Transplantation
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zpracování ošetřovatelského procesu u pacienta po transplantaci ledviny, který vychází z ošetřovatelských diagnóz NANDA I. taxonomie II. Ošetřovatelské diagnózy se vztahují ke konkrétním potřebám vybraného jedince. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola se zabývá historii transplantací, indikací …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to create an illustrative plan for nursing of patients after kidney transplantation that is based on the nursing diagnoses of NANDA I taxonomy II. The nursing diagnoses are applicable to the specific needs of the individuals. This work is divided in theoretical and practical parts. The theoretical part is divided into two chapters. The first chapter is about history …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Janíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAJÍČKOVÁ, Hana. Ošetřovatelský proces v péči o pacienta po transplantaci ledvin. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta