Jiří Kratina

Bakalářská práce

Mezinárodní obchod s kokainem

International Trade in Cocaine
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mezinárodního obchodu s kokainem a je zaměřena na postavení České republiky v něm. Dále zde bude obsažena historie kokainu od prvních zmínek až po současnou situaci. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Praktická část je tvořena kvantitativním výzkumem. Zároveň zde bude vyhodnoceno i veřejné mínění na závažnost tohoto problému. Do práce …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of the International Trade In Cocaine and is focused on the role of the Czech Republic. The next part of this thesis starts with ancient history and continues until the current situation.The thesis is divided into the theoretical and practical part. The practical part of the thesis is formed by quantitative research. There is also public opinion on the severity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
  • Oponent: mjr. JUDr. Jaromír Badin

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech