Diana Francková

Bachelor's thesis

Chyby v užívání členů ve vybraném vzorku písemného projevu studentů angličtiny (B2/C1)

Errors in article usage in a sample of written production of students of English (B2/C1)
Anotácia:
Práce se zabývá chybami a chybovostí v oblasti členů v písemných pracích studentů na úrovni B2 podel SERR. Poskytuje přehled determinací a systému anglických členů, dále poskytuje přehled předpokládaných znalostí studentů. Následuje analýza jednotlivých vzorků a souhrn dat.
Abstract:
The thesis deals with errors and error rates related to articles. The analysed samples were taken from written productions of students on B2 level (CEFR). It provides an overview of determinations and the systém of English articles. It also covers the expected knowledge of the students and analyses the samples and the data.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2018
  • Vedúci: Mgr. Ela Krejčová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Richterová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College